ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΤΑ ΡΟΛΑ
2020-03-13 23:46:57