Τοπικές Ειδήσεις

Ενημέρωση για την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων με βάση τις βεβαιώσεις αυτόματης επιστροφής της Υποκατηγορίας Μ2- αναπνευστικά
2022-07-05 09:27:36

Πατήστε εδώ 

...

διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΟΠΥΥ
2022-07-01 17:08:15

Πατήστε  εδώ

...

διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ NEO ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
2022-06-27 11:31:36

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΦΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

...

διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΙΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ
2022-06-23 09:41:56

Πατήστε εδώ 

...

διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
2022-06-10 10:52:39

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΟΠΥΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

...

διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
2022-06-10 09:53:45

Πατήστε εδώ 

...

διαβάστε περισσότερα